Retusz zdjęć

Fototramwaj przyjmuje zdjęcia, które wymagają retuszu lub są zniszczonymi zdjęciami. Wykonujemy także fotomontaż zdjęć.