Zdjęcia plenerowe zespołu „ULICE”

Zdjęcia plenerowe wykonane dla zespołu „Ulice”.